Kennelträffen 2013

All photos © Kennel Evros

Fotografier från kennelträffen 2011.

 

Samtliga bilder är klickbara för förstoring!