Kennelträffen 2013

Fotografier från kennelträffen 2013.


Samtliga bilder är klickbara för förstoring!

All photos © Kennel Evros