Pälsvård 2


Pälsvård / Grooming


Sid 2

Framtassarna

Innan du börjar klippa pälsen vid tassarna kan du lämpligen klippa klorna på hunden. Det bör göras var 14:e dag, så de inte blir för långa.


Glöm inte klon som sitter på sporren på framtassarnas insidor!!! Det är alltså 5 klor på varje framtass och 4 klor på varje baktass som ska klippas!


Sen tar vi pälsen!


Använd den vanliga saxen eller eventuellt den lilla saxen med rundade spetsar och böj upp tassen på det sätt jag visar!Klipp bort en smal rand med päls i linje med trampdynan, aldrig mer än 0,5 cm bred.


OBS! Detta är det enda du klipper på baksidan av frambenen, all annan päls ska vara kvar!


Anledningen till att man kan ta bort denna rand med päls är att tassen blir lite mindre smutsig vid promenad!

Klipp nu bort den päls som växer ut mellan trampdynorna!


Var försiktig så du inte klipper hunden i skinnet!

Klipp nära både ut- och inkanterna av alla trampdynorna, så tassen ser välvårdad ut.


Det ska inte ligga hårstrån över själva trampdynorna på hunden.


När du klippt rent under och runtom tassen, så klipper du även framtill så som bilden visar. Håll saxen lodrätt mot tassen som är vågrät.


Nu är framtassen färdig!


Nu samlar det sig inte så mycket smuts vid promenad! På vintern kan hunden lätt få snöbollar om man inte håller rent under tassarna.


Om du går där de saltar vägarna mycket, så kan det behövas att du smörjer tassarna med någon tass salva. Be om råd i fackhandeln.